Журнал "Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України"


ДУ "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України"

ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України"

ВІСНИК СОЦІАЛЬНОЇ ГІГІЄНИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Щоквартальний науково-практичний журнал

Заснований:
Січень 1999 р.

Засновники: 
ДУ "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України" 
ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України"

Видавець: 
ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України"

Журнал включено до Переліку фахових видань України, в яких можуть публікуватися
результати дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора наук
(наказ Міністерства освіти і науки України від 07.10.2015 р. № 1021).

Рекомендовано до друку Вченою радою ДУ "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України"

Індексується:
Index Copernicus, CrossRef, Ulrichsweb Global Serials Directory

Передплатний індекс: 
22867

Адреса редакції:
02099, м. Київ, пров. Волго-Донський, З
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  
Тел./факс: +380 44 5764109; 5764119
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 21502-11302 ПР від 27.07.2015 р.

Адреса видавництва і друкарні:
46001, м. Тернопіль, Майдан волі, 1

Видавництво "Укрмедкнига" ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського
МОЗ України"

Телефон: +380 352 434956; 528009; 527233

Розрахунковий рахунок:
№ 31251266204491 в ДКСУ м. Київ, МФО 820172 Код ЄДРПОУ 02010830

Одержувач платежу: ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України"
для журналу "Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України"
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єктів видавничої справи ДК №2215 від 16.06.2005 р.

Рубрики:

 • Боротьба із соціально небезпечними хворобами
 • Державне управління
 • Дискусії
 • Доказова медицина
 • Здоров’я населення: тенденції та прогнози
 • Інформатизація охорони здоров’я
 • Історія медицини
 • Корпоративна інформація
 • Міжнародний досвід 
 • Медичні норми
 • Наука – практиці охорони здоров’я
 • Огляд наукової літератури
 • Організація медичної допомоги
 • Підготовка медичних кадрів
 • Передовий досвід
 • Проблеми демографічного розвитку
 • Проблеми медицини
 • Реформування системи охорони здоров’я
 • Термінологічні поняття в соціальній медицині
 • Формування здорового способу життя
 • Ювілеї
 • Якість медичної допомоги


© ДУ "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України"
© ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України"